พระธาตุหริภุญชัย

Moo ม. 1 • Name town ในเมือง • Name dis เมืองลำพูน • Name city ลำพูน • Pakname ภาค 7 • Niguy มหานิกาย • Typename พระอารามหลวง • Classname เอก • Kindname วรมหาวิหาร • Distance from you 0, 0

Leave a Reply